Ett ljus brinner….

Så börjar en tänkvärd och vacker dikt på vännen Gustavs sida.

Vi tänder också ljus för våra bortgångna vänner och kära.

Alla helgons dag.

Viktigare att fira än Amerikanska eller till ursprunget Irländska Halloween.

Det ena manar till eftertanke, det andra till fest med spökerier.

Två olika saker, samma helg.

Annons